Cum comand online?

Clientul poate efectua COMENZI pe SITE, prin adăugarea PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR dorite în coșul de cumpărături, urmând să finalizeze COMANDA, efectuând plata prin una dintre modalitățile de plata oferite. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un PRODUS și/sau un SERVICIU este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui PRODUS/SERVICIU în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării COMENZII, nu atrage după sine înregistrarea COMENZII în sistem, implicit nici rezervarea automata a PRODUSULUI/SERVICIULUI.

Prin finalizarea comenzii, clientul este responsabil pentru datele furnizate. Aceste date sunt necesare întregului proces de cumpărare online a produsului sau a serviciului dorit. De asemenea clientul are obligația de a verifica datele introduse pentru a putea confirma că datele personale sunt corecte, complete și adevărate la data plasării COMENZII.

Prin finalizarea comenzii, clientul își oferă acordul de a fi contactat la nevoie, prin orice mijloc disponibil/agreat de website, în orice situație în care este necesară contactarea lui.

Putem anula COMANDA efectuată de către CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți fată de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului CLIENTULUI, a Tranzacției, în cazul plații online pentru bun sau serviciu.
– invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către MagEVO.ro, în cazul plații online pentru un bun sau serviciu.
– datele furnizate de către CLIENT, pe SITE sunt incomplete și/sau incorecte.

Factura se va emite pe baza datelor furnizate de către CLIENT în procesul de creare CONT, și prin COMANDA plasata.

Nu suntem responsabili și nu putem fi răspunzători pentru furnizarea unor date incorecte, incomplete și/sau false la momentul creării contului de client și la data plasării COMENZII de către CLIENT/UTILIZATOR

Recomandam CLIENȚILOR/UTILIZATORILOR să aloce timp pentru verificarea datelor furnizate în baza cărora se va emite factura aferenta COMENZILOR.