TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. Definiții
  2. Politica de vânzare online
  3. Comanda
  4. Prețul Produselor și Serviciilor
  5. Modalitatea de livrare
  6. Modalitatea de plată
  7. Transferul proprietății Produselor
  8. Dreptul de retragere
  9. Publicitate
  10. Cesionare și subcontractare
  11. Informații legale
  12. Prelucrarea datelor cu caracter personal (Cookies)
 2. Definiții

– toate informațiile de pe WEBSITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR săi de către un angajat/colaborator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al nostru UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
– informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către noi într-o anumită perioadă;
– informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care noi avem încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
– date referitoare la noi, sau alte date privilegiate ale acesteia.
PRODUSE și SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în COMANDA, care urmează a fi furnizate de către noi, CLIENTULUI ca urmare a încheierii CONTRACTULUI.

MagEVO.ro este denumirea comercială a societății CRX EVOSTORE S.R.L, persoană juridică aflată pe teritoriul României având sediul social în Sibiu, str Bieltz nr 94.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică sau juridică, care are sau obține acces la CONȚINUTUL WEBSITE-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către CRX EVOSTORE SRL , (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între CRX EVOSTORE SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CLIENT: persoana fizică sau juridică sau orice entitate juridică, care își creează un CONT în WEBSITE și efectuează o COMANDĂ.

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării WEBSITE-ULUI de către un CLIENT, prin care CLIENTUL transmite către CRX EVOSTORE SRL intenția sa de a achiziționa PRODUSE și SERVICII de pe WEBSITE. Rezervarea unui PRODUS accesând WEBSITE-ul nu reprezintă o COMANDA.

UN PRODUS LA PRECOMANDA: reprezintă un produs care urmează să fie lansat și poate fi comandat înainte de lansare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz data de lansare și prețul produsului. PRECOMENZILE se achită în același mod ca și COMANDA, prin oricare din metodele de plata acceptate de către CRX EVOSTORE SRL. În oricare dintre situații (plata la livrare sau plata online) este necesar să așteptați confirmarea telefonică sau pe email din partea unui operator, în momentul în care produsul devine disponibil.

TRANZACTIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui PRODUS și/sau SERVICIU de către CRX EVOSTORE SRL, CLIENTULUI, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către CRX EVOSTORE SRL , indiferent de modalitatea de livrare.

TAXA DE TIMBRU VERDE – valoarea exprimată în RON, plătită de către CRX EVOSTORE SRL către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de către legislația în vigoare.

NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS),asupra PRODUSELOR/SERVICIILOR și/sau promoțiilor desfășurate de către CRX EVOSTORE SRL într-o anumită perioadă de timp. Fără nici un angajament din partea CRX EVOSTORE SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezintă utilizarea WEBSITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației aflate în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii asupra CRX EVOSTORE SRL.

UTILIZATORII/CLIENȚII website-ului MagEVO.ro sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Toate informațiile folosite pentru descrierea PRODUSELOR și/sau a SERVICIILOR disponibile pe WEBSITE (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea CRX EVOSTORE SRL, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Promoțiile/ofertele prezentate pe WEBSITE sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil pentru acestea.

Accesul în vederea efectuării unei COMENZII îi este permis oricărui CLIENT/UTILIZATOR.
Pentru motive justificate, CRX EVOSTORE SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul CLIENTULUI/UTILIZATORULUI în vederea efectuării unei COMENZI și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității CLIENTULUI/UTILIZATORULUI pe WEBSITE, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel CRX EVOSTORE SRL. În oricare dintre aceste cazuri, CLIENTUL/UTILIZATORUL se poate adresa Departamentului Customer Support al CRX EVOSTORE SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor mai sus menționate.

Prin efectuarea unei COMENZI pe WEBSITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (Telefonic, SMS sau E-mail) prin care CRX EVOSTORE SRL își desfășoară operațiunile pe WEBSITE.

CRX EVOSTORE SRL nu consideră în nici un moment o COMANDĂ neconfirmată de către CRX EVOSTORE SRL ca având valoarea unui CONTRACT.

Notificarea primită de către CLIENT, imediat după efectuarea COMENZII are rol de informare și înregistrare în sistem și nu reprezintă confirmarea COMENZII. Aceasta notificare se va efectua electronic (E-mail, SMS sau telefonic).

Pentru motive justificate, CRX EVOSTORE SRL își rezervă dreptul de a modifica cantitatea de PRODUSE și/sau SERVICII din COMANDĂ. Dacă intervine modificarea cantității de PRODUSE și/sau SERVICII din COMANDĂ, CRX EVOSTORE SRL va anunța CLIENTUL la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția CRX EVOSTORE SRL la efectuarea COMENZII și vom returna suma achitată.

CONTRACTUL se considera încheiat între CRX EVOSTORE SRL și CLIENT în momentul în care clientul primește de la CRX EVOSTORE SRL, prin intermediul unui E-mail, apel telefonic și/sau SMS de confirmare a COMENZII.

Așadar, CONTRACTUL se finalizează la confirmarea COMENZII de către CRX EVOSTORE SRL.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către CRX EVOSTORE SRL pe WEBSITE vor sta la baza CONTRACTULUI astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către furnizorii CRX EVOSTORE SRL.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului WEBSITE, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENTII.

 1. COMANDA

CLIENTUL/UTILIZATORUL poate efectua COMENZI pe WEBSITE, prin adăugarea PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza COMANDA efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un PRODUS și/sau un SERVICIU este disponibil pentru achiziție în măsura în care există un stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui PRODUS/SERVICIU în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării COMENZII, nu atrage după sine înregistrarea COMENZII, implicit nici rezervarea automată a PRODUSULUI/SERVICIULUI.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării COMENZII.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că CRX EVOSTORE SRL poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de CRX EVOSTORE SRL, în orice situație în care este necesara contactarea CLIENTULUI.

CRX EVOSTORE SRL poate anula COMANDA efectuata de către CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fată de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitenta a cardului CLIENTULUI, a Tranzacției, în cazul plații online;
– invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către CRX EVOSTORE SRL, în cazul plații online;
– datele furnizate de către CLIENT, pe WEBSITE sunt incomplete și/sau incorecte.
Factura se va emite pe baza datelor furnizate de către CLIENT în procesul de creare CONT, și prin COMANDA plasată.

CRX EVOSTORE SRL nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea unor date incorecte, incomplete și/sau neadevărate la momentul creării CONTULUI și la data plasării COMENZII de către CLIENT/UTILIZATOR.

Recomandam CLIENTILOR/UTILIZATORILOR să verifice datele furnizate către CRX EVOSTORE SRL în baza cărora se va emite factura fiscală aferentă COMENZILOR.

 1. PREȚUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Toate prețurile aferente PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR prezentate pe WEBSITE sunt exprimate în (RON) și includ T.V.A.

În condițiile prevăzute de lege, prețul PRODUSELOR electronice afișat pe WEBSITE, include Taxă de timbru verde.

În cazul plaților online CRX EVOSTORE SRL nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către CLIENT, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă în întregime CLIENTUL.

Prețul poate fi modificat de către CRX EVOSTORE SRL, în orice moment, fără preaviz.

MagEVO atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale WEBSITE-ului sau erori, prețul afișat pe WEBSITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, CRX EVOSTORE SRL va informa CLIENTUL asupra prețului corect pentru produs sau serviciu.

Așadar CRX EVOSTORE SRL nu poate fi tras la răspundere pentru cele menționate mai sus, inclusiv PRODUSUL/SERVICIUL nu poate să fie achiziționat la prețul eronat dacă intervine o eroare de preț pentru acesta, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

CRX EVOSTORE SRL își rezerva dreptul de a anunța/contacta clientul referitor la orice eroare posibila apăruta în WEBSITE incluzând erorile de preț pentru PRODUS/SERVICIU.

CRX EVOSTORE SRL își rezervă dreptul de a contacta clientul și a informa asupra prețului corect pentru PRODUS/SERVICIU ca urmare a unei erori apărute în WEBSITE.

 1. MODALITATEA DE LIVRARE

PRODUSUL va fi livrat CLIENTULUI în sistem de curierat.
CRX EVOSTORE SRL sau furnizorii vor asigura ambalarea corespunzătoare a PRODUSELOR și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare acestuia.

Partenerii agreați de către CRX EVOSTORE SRL vor efectua livrarea PRODUSELOR și/sau prestarea SERVICIILOR exclusiv pe teritoriul României.

În cazul în care nu poate executa CONTRACTUL din cauză că PRODUSUL nu mai este disponibil, CRX EVOSTORE SRL va informa CLIENTUL despre aceasta situație. Totodată CRX EVOSTORE SRL, nu va fi responsabil în niciun fel pentru lipsa stocului în acel moment.

CRX EVOSTORE SRL poate livra CLIENTULUI un PRODUS similar având un preț apropiat sau mai mare, în situația în care PRODUSUL solicitat inițial nu este disponibil, dar numai după informarea și doar cu acordul CLIENTULUI.

Detaliile de livrare a PRODUSELOR/SERVICIILOR incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea CRX EVOSTORE SRL, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

 1. MODALITATEA DE PLATA

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare COMANDĂ.CRX EVOSTORE SRL va emite către CLIENT o factura-proforma pentru PRODUSELE și SERVICIILE ce urmează a fi livrate, obligația CLIENTULUI fiind să furnizeze corect toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente COMENZII, CLIENTULUI îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este necesar datele din CONTUL său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei COMENZI, existente în CONT.

În cazul în care un PRODUS și/sau SERVICIU comandat de către CLIENT, nu poate fi livrat de către CRX EVOSTORE SRL, acesta din urmă va informa CLIENTUL asupra acestui fapt și va returna în contul CLIENTULUI contravaloarea PRODUSULUI și/sau SERVICIULUI, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care CRX EVOSTORE SRL a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care CLIENTUL și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din CONTRACT.

 

 1. TRANSFERUL PROPRIETATII PRODUSELOR

În afara de cazul în care este agreat de către CRX EVOSTORE SRL și CLIENT diferit, proprietatea asupra PRODUSELOR va fi transferata la livrare, după efectuarea plații din partea CLIENTULUI în locația indicata în COMANDA (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Curier).

 1. DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit legislației în vigoare, CLIENTUL persoana fizică își poate exercita dreptul de retragere din CONTRACT în termen de 14 (paisprezece) zile de la intrarea în posesie a PRODUSELOR.

În cazul în care CLIENTUL persoana fizică solicită retragerea din CONTRACT folosind Formularul de Retragere în cadrul termenului legal, în cazul în care COMANDA este achitată, CRX EVOSTORE SRL va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării CRX EVOSTORE SRL de către CLIENTUL persoana fizică asupra deciziei sale de retragere din CONTRACT.
Suma va fi returnata după cum urmează:

– pentru COMENZILE achitate cu Card bancar – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
– pentru COMENZILE achitate cu OP / Card bancar- prin virament bancar;
-pentru comenzile achitate cu plată la livrare -ramburs la primirea coletului sau în cont bancar
CRX EVOSTORE SRL va putea amâna rambursarea sumei pană la primirea PRODUSELOR vândute sau pană la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși PRODUSELE (se va lua data cea mai recenta).

CRX EVOSTORE SRL își rezervă dreptul de a VERIFICA ,AMÂNA sau A ANULA SOLICTAREA DE RAMBURSARE pentru PRODUS/SERVICII în cazul în care un produs returnat nu corespunde cu criteriile noastre de returnare în ceea ce privește STAREA/PASTRAREA PRODUSELOR. Pentru a nu fi creat un disconfort de partea ambelor părți, este OBLIGATORIU ca starea produselor să fie cât mai perfectă, mai exact ca în momentul livrării, fără urme de uzură sau șocuri mecanice.

În concluzie, CRX EVOSTORE SRL, își rezervă dreptul de a se sustrage de la obligația de a returna suma aferentă produsului achiziționat, dacă NU este într-o stare conforma, prezintă urme de uzură sau șocuri mecanice. Produsele returnate vor fi verificate, pentru a corespunde criteriilor noastre de returnare.

Dacă un produs este NECONFORM/DEFECT din diverse motive din care nu rezultă folosirea produsului de către CLIENT, ca de exemplu (defecte de fabricație, elemente lipsă, etc) este OBLIGATORIU să ne anunțați în termen de 24 de ore de la primirea produsului. Ulterior, CRX EVOSTORE SRL își rezerva dreptul de a nu mai lua in considerare diverse defecte de fabricare a produsului, ulterior rezolvarea situației.

CRX EVOSTORE SRL își rezervă dreptul de a diminua sumele rambursate CLIENTULUI persoană fizica cu valoarea care rezultă din manipularea PRODUSELOR, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor si funcționalității PRODUSELOR.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din CONTRACT următoarele:

– furnizarea de PRODUSE confecționate după specificațiile prezentate de CLIENTUL persoana fizica sau personalizate in mod clar;
– furnizarea de PRODUSE care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de PRODUSE sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către CLIENT. Ex: Periuțe de dinți, rezerve periuțe de dinți, caști interarticulare, epilatoare, aparate de tuns, aparate de ras, trimer facial, perie de curățare facială, plăci de îndreptat parul, ondulatoare, perii rotative si ionice, sau orice alte obiecte de igiena personală, inclusiv articole textile sau produse de uz personal.

 1. PUBLICITATE

NEWSLETTER-ul CRX EVOSTORE SRL este transmis prin intermediul partenerilor specializați și agreați de către CRX EVOSTORE SRL. Astfel, este asigurată confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care, CLIENTUL își creează un CONT pe WEBSITE, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea NEWSLETTER-ului. Opțiunea cu privire la acordul exprimat de către CLIENT, poate fi modificata în orice moment.

Renunțarea la primirea NEWSLETTER-ului de către CLIENT sau UTILIZATOR se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricărui NEWSLETTER.

Renunțarea la primirea NEWSLETTER-ului nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

CRX EVOSTORE SRL poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii care țin de onorarea COMENZII, cu informarea CLIENTULUI, nefiind necesar acordul acestuia.

CRX EVOSTORE SRL va fi întotdeauna responsabil fată de CLIENT pentru toate obligațiile contractuale.

 1. INFORMATII LEGALE

11.1. RĂSPUNDERE CRX EVOSTORE SRL

CRX EVOSTORE SRL nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către CRX EVOSTORE SRL a oricărei din obligațiile sale conform COMENZII și pentru daune care rezultă din utilizarea PRODUSELOR și SERVICIILOR după livrare și în special pentru pierderea acestora.

11.2. GARANȚII

Toate PRODUSELE beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (cu excepția produselor resigilate),în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent PRODUSULUI din COMANDA, CLIENTULUI îi revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din CONTUL său.

Lipsa certificatului de garanție al PRODUSULUI trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția PRODUSULUI pe adresa de e-mail. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

Reclamațiile privind deficiente ale PRODUSULUI/PRODUSELOR achiziționate pot fi făcute la adresa de email.
CLIENTUL, are obligația să ia la cunoștință și să respecte prevederile cuprinse în certificatul de garanție, în caz contrar existând riscul de a pierde garanția PRODUSULUI.

11.3. FORTĂ MAJORĂ

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

11.4. LEGEA APLICABILĂ

CONTRACTUL este supus legii din ROMÂNIA. Eventualele litigii apărute între CRX EVOSTORE SRL și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

11.5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

CONȚINUTUL, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la Logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe WEBSITE, sunt proprietatea exclusivă a CRX EVOSTORE SRL acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

CLIENTULUI/UTILIZATORULUI nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui CONTINUT în orice alt context decât cel original intenționat de CRX EVOSTORE SRL, includerea oricărui CONTINUT în afara WEBSITE-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CRX EVOSTORE SRL asupra CONTINUTULUI precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONTINUTULUI, decât cu acordul scris al CRX EVOSTORE SRL.

Orice CONȚINUT la care CLIENTUL/ UTILIZATORUL are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CRX EVOSTORE SRL și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea CRX EVOSTORE SRL cu referire la acel CONȚINUT.

CLIENTUL/ UTILIZATORUL poate copia, transfera și/sau utiliza CONȚINUTUL numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.

În cazul în care CRX EVOSTORE SRL conferă CLIENTULUI / UTILIZATORULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit CONTINUT, la care CLIENTUL / UTILIZATORUL are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor CONȚINUTURI definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor CONȚINUTURI pe WEBSITE sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea CRX EVOSTORE SRL pentru respectivul CLIENT/UTILIZATOR sau oricare alt terț care are/obține acces la acest CONTINUT transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui CONȚINUT, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun conținut transmis către CLIENT sau UTILIZATOR, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CRX EVOSTORE SRL și/sau al angajatului/prepusului CRX EVOSTORE SRL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, fată de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completată, CRX EVOSTORE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea Condițiile de Utilizare ale prezentului WEBSITE ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe WEBSITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENȚII declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse in baza de date a CRX EVOSTORE SRL și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

– activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea CRX EVOSTORE SRL și a terților cu care CRX EVOSTORE SRL are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate;
– participarea la concursuri, promoții;
– transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în website, administrare, etc);
– statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii WEBSITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
– pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale WEBSITE-ului;
– cercetări de piață;
– urmărirea datelor de vânzări.
CRX EVOSTORE SRL nu va dezvălui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII WEBSITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în aceasta privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Prin completarea în formularul de comandă pe WEBSITE a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de creditare, CLIENTUL își exprima expres consimțământul că persoanele juridice cu care CRX EVOSTORE SRL a încheiat parteneriate în vederea oferirii PRODUSELOR prin credit sa prelucreze datele personale ale acestuia în vederea consultării informațiilor înregistrate în baza de date a Biroului de Credit.

Informațiile CLIENTULUI cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12),acces la date (art. 13),intervenție (art. 14),opoziție (art. 15),de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul CRX EVOSTORE SRL.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate la adresa CRX EVOSTORE SRL, UTILIZATORII/CLIENȚII își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o data pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa intervină asupra datelor transmise;
– sa se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate si legitime legate de situația lor particulară.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la www.dataprotection.ro

COLECTAREA AUTOMATA DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)

În unele cazuri, este posibil ca CRX EVOSTORE SRL să colecteze informații cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENȚI. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcute conexiunea la SITE.

În timpul vizionării WEBSITE-ului, CRX EVOSTORE SRL va putea stoca anumite informații despre UTILIZATOR/CLIENT. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere „Cookies” ajuta CRX EVOSTORE SRL să construiască un WEBSITE sau publicitate care sa răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR.

Cu cele mai multe Browser de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. CRX EVOSTORE SRL recomandă UTILIZATORILOR / CLIENȚILOR să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.